Strategische Agenda

De Strategische Agenda zorgt voor een (fysiek) veiliger Nederland door maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De risico- en crisisbeheersing in Nederland versterkt en de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private crisispartners verbetert. De Strategische Agenda bevat projecten die het Veiligheidsberaad samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert en projecten die het Veiligheidsberaad zelf uitvoert.

De 6 projecten

Water & evacuatie

Project Water en evacuatie ontwikkelt een structurele aanpak waarmee veiligheidsregio’s adequaat met risico- en crisisbeheersing bij overstromingen aan de slag kunnen.

Continuïteit van de samenleving

Project Continuïteit van de samenleving verbetert het gezamenlijk optreden van overheid en vitale partners bij een incident in de vitale infrastructuur. 

Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

Het project optimaliseert de voorbereiding door overheid, vergunninghouder en publiek op mogelijke stralingsincidenten.

Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Kwaliteit en vergelijkbaarheid gaat vooral over leren en ontwikkelen, van en over elkaar om zo de ‘bedoeling’ van organisaties centraal te stellen.

 

Versterking bevolkingszorg

Het project ondersteunt de implementatie van ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’ en creëert inzicht in hoe de implementatie verloopt.

 

Bovenregionale Operationele Besluitvorming

Dit project zorgt voor een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor bovenregionale besluitvorming bij Grip 5.