Single Blog Title

This is a single blog caption

Alert 2015: grootschalige oefeningen veiligheidsregio’s en Defensie

In het kader van de versterking van de civiel-militaire samenwerking oefent Defensie ieder jaar verschillende rampen- en crisisscenario’s met veiligheidsregio’s. Onder de naam ‘Alert’. Dit jaar oefenden zowel Veiligheidsregio Groningen als Veiligheidsregio Fryslân een hoogwaterscenario. Ook oefende Veiligheidsregio Groningen op scenario’s naar aanleiding van een aardbeving. Aan de oefeningen in regio Groningen deden honderden hulpverleners van de verschillende hulpdiensten en eenheden van Defensie mee. De oefeningen vonden plaats in en rond het oefendorp Marnehuizen op het militair oefenterrein Marnewaard.

Voorbereiden op aardbeving en hoogwater
Veiligheidsregio Groningen oefende verschillende complexe hulpverleningsscenario’s als gevolg van een aardbeving. Ook werd geoefend met de situatie van een dreiging van hoogwater. Tijdens deze oefening lag de focus op de samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest en Defensie. De gemeentelijke crisisorganisatie nam deel aan de oefening vanuit bevolkingszorg.

Hoogwateroefening Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân had haar grootste hoogwateroefening ooit. De veiligheidsregio oefende met het scenario van extreme regenval in combinatie met een tekort aan mogelijkheden om het water kwijt te raken. Ook werd geoefend op evacuatie: het dorp Parrega werd ontruimd en inwoners werden overgebracht naar een opvanglocatie in Workum.
Meer informatie: www.alertfryslan.nl