Single Blog Title

This is a single blog caption

Handreiking continuïteit verschenen

De handreiking ‘De veiligheidsregio bij (dreigende) verstoring/uitval van vitale voorzieningen’, beschrijft de rol van de veiligheidsregio in de samenwerking met de Rijksoverheid en vitale partners. Centraal staat de vraag; wie doet wat als de continuïteit van vitale voorzieningen wordt bedreigd of uitvalt?

De handreiking geeft een heldere en eenduidige uitleg van de rollen die in diverse wetgeving en convenanten zijn toebedeeld aan betrokken organisaties bij de (dreigende) uitval van vitale voorzieningen en bij de voorbereiding daarop.

De handreiking is te zien als naslagwerk, waarin wordt beschreven hoe deze samenwerking in Nederland nu is georganiseerd. De handreiking kan worden gebruikt voor beleidsontwikkeling, planvorming, opleiding, training en oefening, maar richt zich uitdrukkelijk niet op gebruik in de responsfase.

 

Handreiking Veiligheidsregio bij dreiging van verstoring-uitval vitale voorzieningen (Definitief 04-12-2015)