Single Blog Title

This is a single blog caption

Strategische Agenda in Magazine Veiligheidsberaad

Medio juni is uitgave 2 van Magazine Veiligheidsberaad verschenen. In deze uitgave wordt onder andere aandacht besteed aan het project ‘Water en evacuatie’, het toevoegen van het nieuwe thema ‘verminderd zelfredzamen’ en de voortgang van de uitvoering van de zes huidige projecten.

> Magazine Veiligheidsberaad 02

Op pagina 4 en 5 leest u over het nieuwe thema van de Strategische Agenda, ‘verminderd zelfredzamen’, en de voortgang van de uitvoering van de zes huidige projecten. Op pagina 10 en 11 leest u over het project ‘Water en evacuatie’. Dit project presenteerde de eerste producten tijdens de regiosessies in mei.