Bovenregionale operationele besluitvorming (BOB)

Caption placed here

  Bovenregionale operationele besluitvorming (BOB)

  Het project is erop gericht om afspraken te maken hoe veiligheidsregio's tijdens een bovenregionale ramp of crisis afstemming bereiken over de te verdelen (schaarse) capaciteiten en handelingsstrategieën en eenduidige crisiscommunicatie afstemmen.
  bob

  Regio’s geven aan dat zij tijdens een incident onder andere behoefte hebben aan een gezamenlijk totaalbeeld en de verdeling van schaarste, overkoepelende scenario-planning, inzicht in de acties van andere regio’s, het delen van kennis en expertise en eenduidige crisiscommunicatie. Om in deze behoefte van de regio’s te voorzien geeft het project een mechanisme/platform vorm waarin de coördinatie van deze processen en de verbinding tussen regio’s, het Rijk en de functionele kolom tot stand kan komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van huidige structuren en eerdere ervaringen. We houden het klein, krachtig en flexibel.

  Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

  Het project heeft de volgende resultaten voor ogen:

  • Afspraken over de wijze waarop afstemming plaatsvindt tijdens een bovenregionaal incident
  • Het beoefenen van het mechanisme/platform
  • Een meerjarig opleidings- en oefenplan
  • Implementatie