Continuïteit van de samenleving

Continuïteit van de samenleving

Onder vitale infrastructuur verstaan we producten en diensten die bij uitval grootschalige maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Denk aan drinkwater en telecommunicatie. Project Continuïteit van de samenleving verbetert het gezamenlijk optreden van overheid en vitale partners bij een incident in de vitale infrastructuur.
continuiteit

Van papier naar praktijk

Bedrijven, veiligheidsregio’s en ministeries werken al geruime tijd aan de bescherming van vitale infrastructuur, ook vanuit de invalshoek rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarom hebben veiligheidsregio’s convenanten afgesloten met vitale sectoren, bijvoorbeeld drinkwatermaatschappijen. Dit project bouwt daarop voort door de bestuurlijke ambities te vertalen naar de uitvoeringspraktijk en daar de interregionale samenwerking een impuls te geven. Het project stimuleert interregionale netwerken waarin die samenwerking in de praktijk tot uiting komt in de onderlinge relaties en in concrete afspraken over de verbetering van de samenwerking.

Continuïteit van de samenleving richt zich op de volgende vitale producten en diensten: drinkwater, energie (elektriciteit, gas, olie), telecom & ict.

Interregionale netwerken
Het project ondersteunt netwerken van functionarissen die in de praktijk ook met elkaar moeten afstemmen en organiseren. Vaak zijn dit interregionale netwerken van enkele veiligheidsregio’s en meerdere vitale partners. De functionarissen werken op de grens van ‘binnen’ en ‘buiten’ en vertegenwoordigen hun organisatie in het samenwerkingsproces. Bij bedrijven zijn vaak business continuity managers of -adviseurs of liaisons. Bij veiligheidsregio’s en Politie vaak project- of programmamanagers, adviseurs en accounthouders.

De interregionale netwerken worden ondersteund met: