Good practices sessie Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Good practices sessie Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Tijdens de sessie van de veiligheidsregio’s Utrecht (VRU), Flevoland (VRFL) en Gooi en Vechtstreek (VRGV) is aan de deelnemers gevraagd om een goed idee of good practice op het terrein van bevolkingszorg te benoemen. Hieronder volgt het resultaat daarvan. Het verslag van de sessie zelf is hier te vinden.

Adviseur crisisbeheersing van een gemeente in de VRFL en adviseur bevolkingszorg: vindt het feit dat het aantal mensen is teruggebracht binnen bevolkingszorg een good practice.

Hoofd afdeling bevolkingszorg en kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum, VRU: ziet als good practice de wijze waarop er in de afgelopen jaren in de regio bij het anders vormgeven van de organisatie van de bevolkingszorg, geïnitieerd door het traject Nodig of overbodig? is samengewerkt. Het veranderingsproces is gezamenlijk doorlopen en de piketten voor het beperkt aantal sleutelfunctionarissen dat er nog is, zijn inmiddels gevuld.

Account- & netwerkfunctionaris van de VRU: onderschrijft dit. Zij vindt dat de VRU al ver is met de implementatie van BZOO, zowel lokaal als regionaal. Door de wijze waarop zij dat in gezamenlijkheid hebben aangepakt, ervaart zij dat de betrokkenheid bij de verschillende medewerkers hoog is. De onderlinge contacten worden als goed ervaren en vrijwel iedereen draagt zijn steentje bij aan de doorontwikkeling.

Specialist operationele voorbereiding van de VRU: stelt dat door de nieuwe organisatie met minder bevolkingszorgers er een verminderende last op het OTO is. Kleinere groepen mensen kunnen nu worden opgeleid, getraind en beoefend.

Adviseur OOV van een gemeente in de VRGV: ziet de samenwerking met de drie regio’s als good practice. Ook de sessie is daar een goed voorbeeld van.

Adviseur rampenbestrijding van een gemeente in de VRU en OvD-BZ: refereert aan een grote brand in een appartementencomplex. Er zouden burgers opgevangen moeten worden, want er waren veel gezinnen die zonder stroom zaten. Ze hebben zich toen de vraag gesteld ‘Moeten we deze mensen eigenlijk wel opvangen’? waarmee hij maar wil aangegeven dat ze in de praktijk wel al in lijn denken met BZOO.

Beleidsadviseur VRGV / FL: ziet de exercitie om tot beknopte taakkaarten met slechts enkele aandachtspunten te komen een aanzet tot een good practise.

Coördinator bevolkingszorg VRGV / FL: vindt de database Alfresco een good practice. Daar is voor alle bevolkingszorgers operationele informatie 24/7 beschikbaar. Er staat bijvoorbeeld informatie in over bepaalde objecten, maar ook wie je waar kan bereiken. Een aandachtspunt is wel om het actueel te houden.

Adviseur crisisbeheersing in een gemeente in de VRU: geeft niet zozeer een good practice maar wijst erop dat een randvoorwaarde voor zelfredzaamheid een goede organisatie vergt. Dus organiseer niet alleen een opvanglocatie, maar ook middelen om zelfredzaamheid mensen aldaar te kunnen bevorderen. Een good practice zou kunnen zijn om juist vooral geen draaiboeken en taakkaarten te maken.

Politiefunctionaris AC SGBO/OL: geeft ook niet zozeer een good practice maar merkt op dat samenwerken met andere partijen essentieel is. De OvD-BZ moeten goed weten wat zijn rol is zodat hij een goede partij in het CoPI kan zijn. Hij vindt dat die rol relevant, andere hulpdiensten hebben de OvD-BZ keihard nodig.

Beleidsmedewerker OOV, crisisbeheersing en rampenbestrijding in een gemeente in de VRU: geeft een aanzet tot wat volgens hem een good practice zou moeten worden; het minder werken met opgeleide sleutelfunctionarissen maar realistischer kijken wie uit de dagelijkse organisatie aangewezen kunnen worden om een bepaalde taak uit te voeren. Waar nodig mensen inschakelen die alleen maar ondersteunend zijn.

Adviseur crisisbeheersing van een gemeente in de VRU: merkt op dat samenwerking van de gemeente Utrecht met andere gemeenten spannend is voor een grote stad, omdat Utrecht met de eigen mensen zelf de bevolkingszorg kan organiseren. Samenwerking is vanuit het eigen perspectief dus feitelijk niet nodig. Maar ook de stad Utrecht draagt zijn regionale steentje steeds meer bij.

Adviseur crisisbeheersing van een gemeente in de VRGV: noemt als good practice dat bevolkingszorgtaken onderdeel zijn van het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. Iemand die bij de gemeente komt werken moet zich bewust zijn dat hij ook een taak in de rampenbestrijding heeft. Daarnaast is er een groepsapp ontwikkeld waar medewerkers zich kunnen aanmelden als ze een bijdrage willen leveren in de bevolkingszorg. Deze is onlangs nog succesvol ingezet bij een zedendelinquent-zaak om ouders te informeren.

Communicatie adviseur van een gemeente in de VRFL: vindt een good practice dat zij een kernteam met sleutelfunctionarissen communicatie hebben die regelmatig bij elkaar komen. Zij kennen elkaar goed en bespreken regelmatig aspecten die relevant zijn voor het proces communicatie.

Adviseur crisisbeheersing van een gemeente in de VRFL: noemt als good practice dat er regelmatig geoefend wordt met medewerkers in de VRGV. Medewerkers van de VRGV en VRFL oefenen samen en vullen gezamenlijk sommige piketten in. Hierdoor merken ze dat beide regio’s de verschillende processen verschillend georganiseerd hebben. De regio’s zijn bezig om dit gelijk te trekken.

Directeur bevolkingszorg: ziet de functie van directeur bevolkingszorg als een good practice. De beide coördinerende GS-en die beide ook gewoon GS in een gemeente zijn, vinden bevolkingszorg weliswaar een belangrijk thema, maar kunnen er nooit voor de volle honderd procent mee aan de slag gaan. De directeur neemt deze rol nu namens beide coördinerende GS-en waar en dat werkt goed, waardoor het thema de aandacht krijgt die het behoeft.