Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Caption placed here

Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Kwaliteit en vergelijkbaarheid gaat over de organisatie die het mogelijk maakt om adequaat op te kunnen treden tijdens een ramp of crisis. Over processen en prestaties, over lerend vermogen, ontwikkeling en samenwerking. Kwaliteit en vergelijkbaarheid gaat vooral over leren en ontwikkelen, van en over elkaar om zo de ‘bedoeling’ van organisaties centraal te stellen. De vraag is niet “welk resultaat haal jij” maar: “welke hulp heb je nodig bij het leren en ontwikkelen van jouw organisatie?”. Op deze wijze wordt leren van elkaar transparanter en kun je als organisatie de keuzes die je als organisatie maakt eenvoudig verantwoorden.
kwaliteit

Versterken lerend vermogen veiligheidsregio’s

Project Kwaliteit en vergelijkbaarheid versterkt het lerend vermogen van veiligheidsregio’s. Eerst wordt een gezamenlijk beeld van kwaliteit en vergelijkbaarheid gecreëerd. Dit vormt ‘de schil’ rondom de huidige kwaliteitsinstrumenten die al gebruikt worden. Het project inventariseert welke vergelijkingen al gebruikt worden, vergelijkt een aantal hulpmiddelen en instrumenten met elkaar en onderzoekt de waarde van de instrumenten: in hoeverre versterken zij het lerend vermogen van veiligheidsregio’s?

Instrumenten kunnen vervolmaakt, gewijzigd of nieuw ontwikkeld worden, zolang ze maar bijdragen aan de ‘bedoeling’ en het lerend vermogen van veiligheidsregio’s. De resultaten moeten bruikbaar zijn voor de veiligheidsregio’s en bijdragen aan verbeteringen. Vergelijken kan een middel zijn, maar is vanuit dit project niet de leidende systeemgedachte.

Het project kent drie resultaten:
  • Een gezamenlijke taal en begrippen voor kwaliteit, kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid om als veiligheidsregio’s gezamenlijk door te ontwikkelen.
  • Het referentiemodel kwaliteit beschrijft welke thema’s/elementen in elk regionaal kwaliteitszorgsysteem gevat moeten worden.
  • De lopende initiatieven voor vergelijken (kostenevaluatie, informatiescans) en voor leren en samenwerken (visitaties) doorontwikkelen en toepassen. Daarnaast worden afspraken gemaakt om tot meer vergelijkbaarheid te komen.