Sessie deltaregio’s

Sessie deltaregio’s

Op 10 februari 2016 vond de interregionale sessie plaats van de vier deltaregio’s: Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland-Zuid, Zeeland en Midden West Brabant. Iedere regio had een onderwerp voorbereid. Onder leiding van de betreffende coördinerend gemeentesecretaris is aan de hand van vragen een aantal ‘bouwstenen’ geformuleerd. Deze bouwstenen worden door de regio’s in de komende drie maanden nader uitgewerkt tot een concreet versterkingsproduct. Op 16 juni 2016 vond een eerste vervolgsessie met de vier regio’s plaats waarin de bevindingen tot dan toe gepresenteerd worden. Na de zomer worden producten definitief gemaakt. De resultaten zullen ter zijner tijd aan het dossier worden toegevoegd.

De onderwerpen/vragen die aan bod zijn gekomen:

  • Zuid Holland-Zuid: randvoorwaarden voor een verdere organisatorische doorontwikkeling van bevolkingszorg.
  • Rotterdam-Rijnmond: wanneer is iemand (zelf)redzaam en hoe/wanneer faciliteert de overheid dat?
  • Zeeland: risico- en crisiscommunicatie om de zelfredzaamheid te vergroten.
  • Midden West Brabant: hoe zien prestatie-indicatoren bevolkingszorg eruit?