Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

  Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

  Doordat het risico op stralingsincidenten in Nederland laag is, is er weinig tot geen routine wat betreft de respons op stralingsincidenten. Toch is het raadzaam dat vergunninghouders, overheden en hulpdiensten zich bewust zijn van het risico en zich adequaat voorbereiden. Het project intensiveert de samenwerking tussen de betrokken stakeholders om de basis op orde te brengen, bewust om te gaan met het risico, schaarse capaciteiten slim in te zetten en te investeren in een effectieve voorbereiding.
  straling

  Voorbereiden op een stralingsincident

  Het project optimaliseert de voorbereiding door de overheid, de vergunninghouder en het publiek op mogelijke stralingsincidenten met (schadelijke) gevolgen voor mens, dier en omgeving. Adequaat bestuurlijk en operationeel optreden in de alarmerings-, respons- en nafase is daarbij het uitgangspunt.

  Afbeelding hoofdthema's stralingsincidenten

  Hoofdthema’s
  Het project kent vier hoofdthema’s met eigen resultaten:

  1. Basis op orde
  2. Risico’s bewust in beeld
  3. Capaciteiten op orde
  4. Effectieve voorbereiding

  Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de vier thema’s. Om het project tot een succes te maken, is samenwerking cruciaal. Met het Rijk, waaronder de ministeries Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met landelijke organisaties als Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Met alle kolommen en de vergunninghouders van A- en B-objecten. Bij A-objecten gaat het om kerncentrales en bij B-objecten om ziekenhuizen, laboratoria en transporten van radioactief materiaal.

  Met landelijke vertegenwoordigers van deze stakeholders is een klankbordgroep ingericht die de projectorganisatie adviseert en waar nodig ondersteunt bij het opleveren en naar de praktijk vertalen van de beschreven resultaten.