Versterkingsproducten en -instrumenten

Versterkingsproducten en -instrumenten

 

Een belangrijk uitgangspunt bij bevolkingszorg is dat de meeste gemeentelijke functionarissen die de bevolkingszorg leveren maar beperkt tijd hebben om zich voor te (kunnen) bereiden op hun operationele functie. Een oplossing voor dit probleem, dat al jarenlang speelt, is dan ook niet zomaar te geven maar lijkt inherent aan (de organisatie van) bevolkingszorg te zijn. Het heeft dus geen zin om te investeren in een omvangrijke of complexe voorbereiding als dit de doelgroep maar beperkt bereikt. De beperkte beschikbare tijd is daarom een randvoorwaarde voor de versterkingsproducten/-producten in dit dossier; deze moeten zo doeltreffend en pragmatisch mogelijk zijn, zodat men binnen de minimale tijd die men beschikbaar heeft toch tot een voldoende niveau kan worden voorbereid.

Versterkingsproducten en -instrumenten zijn:

 • bedoeld voor het personeel, de organisatie of de stakeholders. Met stakeholders wordt zowel de samenleving als andere hulpverleningsdiensten of organisatie zoals brandweer, politie, GHOR, Defensie, waterschappen etc. bedoeld.
 • bedoeld om het faciliteren van (zelf)redzaamheid, het improvisatievermogen en het leren van incidenten te versterken.

Dit levert de volgende ‘matrix’ van producten op (deze dient samen met de regio’s de komende tijd gevuld te worden, dus men kan dan doorklikken naar een uitgewerkt product):

Personeel Organisatie Stakeholders          
Versterken (zelf)redzaamheid
 • Buddy OvD-BZ
 • Format(s) oefeningen
 • Folder voor burgers
 • Folder voor partners
Versterken improvisatievermogen
 • Buddy OvD-BZ
 • Format(s) oefeningen
 • Competentieprofiel(en)
Leren van incidenten
 • Format leerarena
 • Format storytelling
 • Format publieksenquete
 • Format leerarena