Projectteam van Continuïteit van de samenleving

Projectteam van Continuïteit van de samenleving

Het projectteam Continuïteit van de samenleving bestaat uit vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s, het ministerie van Veiligheid en Justitie en vitale partners.

Vragen?
Voor vragen, neem contact op met: Renee Linck, contact@reneelinck.nl

Naam Organisatie Rol in dit project
Arjen Littooij Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
Projectleiders
Nel Aland Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Renee Linck IFV Uitvoerend projectleider
Geert Wismans Ministerie van Veiligheid en Justitie Projectsecretaris

 

Lid projectteam
Sharon Prins TNO, project Vitap
Rien Eshuis Veiligheidsregio IJsselland
Ralph Wille Ministerie van Veiligheid en Justitie
Martin Kool Veiligheidsregio Fryslân
Simon Stenneberg Veiligheidsregio Kennemerland
Maaike Aansorgh Alliander
Ernest Wiersma Gasunie
Sabine Gielens Vewin