Projectteam van Water en evacuatie

Projectteam van Water en evacuatie

Aan het project Water en evacuatie nemen vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s en de Unie van Waterschappen deel:

Marcel Matthijsse
Projectleider en thema versterken kennis water en evacuatie
Josine Vos
Secretaris
Paul Spaan
Thema standaard voor informatie-uitwissing water en evacuatie
Gert-Jan Winter
Thema handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie
Nicolien Geugies
Thema instrumenten voor stimuleren samenredzaamheid

E-mail:  iberg@ghorhm.nl

Ingrid van den Berg
Communicatie

E-mail: iberg@ghorhm.nl