Single Blog Title

This is a single blog caption

Impact van wateroverlast en overstroming bepalen via infographic

Met de Handreiking Impactanalyse Wateroverlast en Overstromingen brengen veiligheidsregio’s de impact van ernstige wateroverlast en overstroming in beeld. Door – samen met betrokken partijen – verschillende vragen te beantwoorden, komt de veiligheidsregio tot een analyse van de impact. De inzichten uit deze analyse zijn bruikbaar voor de plan- en besluitvorming. Met de infographic van de handreiking is het maken van de impactanalyse nu nóg makkelijker.

De impactanalyse maakt de leefbaarheid van het effectgebied bij wateroverlast en overstroming inzichtelijk en de gevolgen voor personen, dieren, kwetsbare objecten en vitale infrastructuur (o.a. elektriciteit, gas en drinkwater).

Aan de hand van onderstaande negen vragen wordt de impact van ernstige wateroverlast en overstroming in beeld gebracht:

  1. Wat kan er gebeuren in welke gebieden?
  2. Welke partners zijn nodig voor de impactanalyse?
  3. Wie of wat wordt er getroffen bij welke waterdieptes?
  4. Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en na welke tijdsduur ontstaat er een probleem?
  5. Welke keteneffecten kunnen optreden bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduren?
  6. Wat is de benodigde hersteltijd?
  7. Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
  8. Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten/schuilen?
  9. Wat zijn de pijnpunten in hoog water gebied die nadere aandacht nodig hebben?

Infographic Ernstige Wateroverlast en Overstroming
Medio 2016 leverde het project Water en Evacuatie van de Strategische Agenda de Handreiking Impactanalyse op. Met de infographic van de handreiking is het maken van de impactanalyse nu nóg makkelijker.

> Infographic Ernstige Wateroverlast en Overstromingen
> Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen