Strategische Agenda

Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s

Het Veiligheidsberaad heeft in mei 2014 de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vastgesteld. In juni 2015 stemde het Veiligheidsberaad in met de uitvoering van de zes prioritaire thema’s van de Strategische Agenda.

Download de Strategische Agenda

(Fysiek) veilig Nederland

In de Strategische Agenda staan prioriteiten voor de veiligheidsregio’s met als doel een (fysiek) veiliger Nederland doordat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen door de risico- en crisisbeheersing te versterken. De Strategische Agenda verbetert de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private crisispartners.

Het Veiligheidsberaad versterkt de risico- en crisisbeheersing via zes gezamenlijk vastgestelde prioritaire thema’s. Per thema is een project ingericht, waarvan drie samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).


Gezamenlijke prioriteiten Veiligheidsberaad en Ministerie van VenJ

  1. Water en evacuatie
  2. Continuïteit van de samenleving
  3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten

Prioriteiten Veiligheidsberaad en veiligheidsregio's

  1. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
  2. Versterking bevolkingszorg
  3. Bovenregionale operationale
    besluitvorming

Magazine veiligheidsberaad

Het thema van de eerste uitgave van het Magazine Veiligheidsberaad is de Strategische Agenda. Met onder andere de stand van zaken van de projecten, toegelicht door de projectleiders, en interviews met de leden van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad en samenwerkingspartners.

Lees Magazine Veiligheidsberaad hier (pdf)

magazine