Single Blog Title

This is a single blog caption

Publiek-privaat partnernetwerk bewijst zijn meerwaarde

Nauwe samenwerking tussen de overheid en vitale sectoren is cruciaal om de continuïteit van de samenleving te waarborgen. Versterking van interregionale publiek-private netwerken bevordert die samenwerking. Tijdens een bijeenkomst van het landelijk netwerk Continuïteit van de samenleving in oktober brainstormden vertegenwoordigers van overheid en ‘vitaal’ over hun onderlinge samenwerking.

Uit de discussies bleek dat kennismaken en kennis delen het fundament vormen voor de samenwerking tussen het Rijk, de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren. Er is sprake van mede-eigenaarschap. Ieder moet daarin de eigen rol én die van de ander kennen. Daarmee zijn ook de reikwijdte en de uitdagingen van het project Continuïteit van de samenleving benoemd. Want het partnernetwerk is groot, de partijen kennen elkaar nog onvoldoende en hebben nog geen helder beeld van elkaars rol in de koude en warme fase. Waar gaat de veiligheidsregio nu eigenlijk precies over als het gaat om de uitval van vitale voorzieningen?.

Netwerkmanagement
Simon Stenneberg van Veiligheidsregio Kennemerland vertelde tijdens de netwerkbijeenkomst hoe de Noord-Hollandse veiligheidsregio’s, samenwerkend in de ‘Noordwest 4’, collectief de samenwerking met ‘vitaal’ in de praktijk oppakken. De sleutelwoorden uit de Noord-Hollandse praktijk: integrale ketenaanpak, uniformiteit in afspraken met ketenpartners en kennis delen door regelmatig bij elkaar in de keuken te kijken. Dat dit ‘netwerkmanagement’ loont, bewijst de praktijk rond de stroomstoring die Noord-Holland in maart dit jaar trof. De ketenpartners wisten elkaar snel te vinden en er kon snel en soepel informatie worden gedeeld.
Er gebeurt veel goeds in de netwerken, bevestigden ook andere deelnemers aan de netwerkbijeenkomst. Maar er zijn ook nog punten van zorg. Zo vindt een deel van de vitale partners het netwerk nog niet breed genoeg. In de vitale sector grijpen veel processen en systemen in elkaar, dus is het zaak dat er geen relevante partners in de netwerken ontbreken. Uitval in de ene sector veroorzaakt voorzienbare domino-effecten in de andere sector. Zo kan een overstroming door grootschalige stroomuitval effecten hebben op de telecomsector.

Nieuwe leervormen
Gezamenlijk oefenen is essentieel om routine op te bouwen in de onderlinge samenwerking en rolverdeling. Maar hier doemen praktische problemen op. Zowel de vitale sector als regio’s missen capaciteit en middelen om alle ketenpartners jaarlijks te laten oefenen. Een van de geuite bezwaren is dat er teveel gefragmenteerd wordt geoefend en dat de vitale partners geen zicht hebben op de oefenprogramma’s van de veiligheidsregio’s. Het moet dus slimmer. Onder andere door het bekend maken van oefenkalenders, oefeningen met combi-scenario’s die voor meerdere partners interessant zijn en andere leervormen zoals virtueel oefenen, uitwisselingsprogramma’s, table-topoefeningen en korte workshops. Hierin kunnen interregionale netwerken veel van elkaar leren. Het projectteam heeft de ambitie om deze ‘slimme’ en soms nieuwe leervormen te verzamelen en breder bekend te maken. Op die wijze worden de veiligheidsregio’s en hun partners praktisch ondersteund bij de uitvoering van hun samenwerkingsafspraken.