Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuw thema voor Strategische Agenda: verminderd zelfredzamen

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad van 27 mei 2016 presenteerde de heer van Mourik, lid van de Ambtelijke Stuurgroep Strategische Agenda, de voortgang van de zes huidige projecten. Ten aanzien van het toevoegen van het nieuwe thema ‘verminderd zelfredzamen’ is afgesproken dat de RDVR wordt gevraagd om in beeld te brengen wat er al gebeurt in de veiligheidsregio’s op dit terrein en waar eventueel knelpunten zitten. Op basis hiervan volgt een specifieker voorstel voor de volgende vergadering van het Veiligheidsberaad.

Voortgangsbericht Strategische Agenda – mei 2016
Welke activiteiten zijn er in de afgelopen periode per project ondernomen en welke acties worden voor de komende periode beoogd?
Lees het in het Voortgangsbericht Strategische Agenda.