Single Blog Title

This is a single blog caption

Waternetwerk 11 februari 2016

Donderdag 11 februari 2016 vond een bijeenkomst van het waternetwerk plaats in Amersfoort. Vanuit de veiligheidsregio’s, waterspartijen en ministerie waren 31 personen aanwezig. Met de deelnemers is gesproken over de rol en het doel van het Waternetwerk, is een stand van zaken gepresenteerd van het project Water en Evacuatie, is het Plan van Aanpak ROR 2e cyclus besproken, is LIWO (Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen) getoond en is gesproken over infrastructuur en evacuatiescenario rijkswegen. De presentaties kan je hier vinden.

Over de rol en de positie netwerk zijn de volgende punten genoemd:

  • Scope van het netwerk is incidenten door het water (en niet op het water).
  • Netwerk tussen projecten van de verschillende veiligheidsregio’s.
  • Verbinding tussen de verschillende veiligheidsregio’s en nationaal mbt waterveiligheid.
  • Ambassadeursfunctie over waterveiligheid.
  • Standaardisatie.
  • Er voor zorgen dat regionale ontwikkelingen landelijke navolging hebben.
  • Informatie delen, mensen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
  • Klankbordgroep voor het project Water en Evacuatie.

Om het waternetwerk in stand te houden is het noodzakelijk het netwerk aan te laten haken bij een formele organisatie. Het netwerk zelf wordt gezien als een informeel platform met name voor afstemming en informatie uitwisseling, ook buitenom de bijeenkomsten.

Het netwerk is primair voor veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkswaterstaat. Afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken, kunnen andere partners, bijvoorbeeld vitale partners, worden uitgenodigd. Maak een meerjarenprogramma en bepaal aan de hand daarvan welke partners moeten worden uitgenodigd.

Het Waternetwerk zou twee keer per jaar bijeen moeten komen. Zorg voor een samenhang met de coördinatiegroep SMWO en binding met de raad van directeuren van de Veiligheidsregio’s.